Tổng hợp cách di chuyển quân, nguyên lý đánh cờ Tướng cơ bản

Khi chơi cờ tướng cũng giống như hành quân đánh trận vậy. Có những điều nhất thiết phải tránh nếu bạn không muốn chịu thiệt trước khi lên trận. Mỗi nước di chuyển đều kèm theo điều có lợi và có hại nhất định, phụ thuộc vào chiến thuật thi đấu cũng như bản lĩnh và kinh nghiệm của bạn khiến nước cờ đó trở nên sắc bén hơn hay trở nên yếu hơn.

Hai sĩ khuyết tượng sợ pháo công.

Bạn có thể hiểu khi bên bạn bị mất hai tượng phòng thủ khi đó pháo công rất dễ khi có ngòi là sĩ. Lúc này sĩ lại là quân cờ không những để phòng thủ mà là điều kiện cho pháo đối phương công vào.

Chơi cờ tướng cũng giống như hành quân đánh trận.

Nhất xa thập tử hàn.

Câu này bạn có thể hiểu giống câu ” nước xa không cứu được lửa gần”, các quân khi di chuyển cần có sự liên kết phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong tấn công và phòng thủ.

Quân chết không vội ăn

Điều này bạn có thể hiểu quân chết không vội vàng ăn mà lấy thế là chủ yếu. Cờ Tướng là một môn thể thao giải trí mà đầu óc là thứ quyết định thắng thua. Phải vận dụng đầu óc ngay cả khi ăn.

Khi có tốt sang sông phải chú ý.

Có quân khác phốt hợp trợ công (xe, pháo mã) để chiếm được vị trí có lợi

Chiếm cứ yếu điểm toàn cục, không tùy tiện hi sinh

Điểm quan trọng trong việc tranh tiên khi bố cục trong cờ Tướng.

Khiến đối phương đi vào vị trí như ban đầu (bị lặp lại nước đi.

Thúc ép đối phương đi những nước kém hiệu quả (giảm bớt hiệu quả)

Quấy nhiễu ý đồ bày trận của đối phương, hoặc tạo thành thế trận vô vị, đối phương không có nước hay để đi

Khi mở tốt biên có 3 điểm sử dụng.

Áp chế mã biên của đối phương

Có thể nâng xe lên giữ tốt đầu

Mở đường lên mã (M3. 1 rồi M1. 3 đứng đầu tượng)

Lưu ý của pháo tuần hà

Không gấp lên sỹ, để tránh bị nhòm tượng

Cùng với xe và tốt phối hợp

Chú ý đối phương phá hoại căn mã ở dưới rồi dùng nước bắt trói.

Điều cần nhớ của mã bàn hà trong cờ Tướng.

Chống xe kị hà của kẻ địch đuổi bắt.

Pháo kị hà của địch dùng độ tốt qua sông làm ngòi đuổi bắt.

Chú ý pháo kị hà của địch mượn tốt bên mình làm ngỏi đuổi bắt.

Khi đối thủ dùng pháo ăn tốt biên.

Phải phòng chống nó đâm pháo giác (treo tượng biên hoặc mang pháo ra cản nó…)

Nếu nó đâm giác, phải dùng xe mã (hoặc xe mã tượng) phối hợp để vây bắt hoặc xua đuổi (dù là mã biên hay mã trong đều phải cố phát huy chức năng này)

Luôn phải tìm nước công thủ song toàn.

Nước cờ Tướng, chỉ có một tác dụng “nước thủ” hay “nước công” đều có hiệu quả hạn chế. Phải tìm nước cờ “trong thủ có công”, hoặc “trong công có thủ”. Đánh chắc thắng chắc, không để lộ sơ hở cho đối thủ khai thác. Nước cờ có ý đồ lộ rõ ràng thường không dễ thành công, nên làm quen cách đi kín đáo và sâu sắc.

Trung cục pháo lợi hơn mã, tàn cục mã lợi hơn pháo

Điều này tương đối dễ hiểu trong cờ Tướng khi:

Trung cuộc: các quân phòng thủ tương đối chặt chẽ cần quân từ xa công vào có uy lực mạnh, điều này quá phù hợp với tính chất của pháo. Nếu mã công thường bị xe lùa về hoặc bị kẹt không thể di chuyển được.

Tàn cuộc: với đội cơ động của mình quân mã có khả năng càn quét và di chuyển linh hoạt dễ tấn công, trong khi pháo cần có ngòi mới có thể công được. Do vậy về tàn cuộc ưu tiên giữ mã thay vì pháo.

"Xin lưu ý rằng, thông tin nhận định và dự đoán về bóng đá chỉ mang tính chất giải trí và tham khảo, dựa trên dữ liệu thống kê. Hy vọng bạn sẽ có những kiến thức thú vị về bóng đá!"